Svag krona lockar elever till Gränna

Allt fler utländska skolelever väljer att söka sig till Grennaskolans riksinternat. Samtidigt så är det allt färre Grännaelever som fortsätter i gymnasiet på hemmaplan. I år är det första gången som ingen elev från högstadiet på Ribbaskolan i Gränna valt att fortsätta på Grennaskolan.

Intresset för att studera på Grenna riksinternat är stort bland de utländska eleverna. Men ungdomarna i Gränna tycks välja bort skolan. 

-Det är ju beklagligt eftersom ungdomar i Gränna har en fantastisk chans om de väljer Grennaskolan, säger skolchef Mats Almlöw.

En förklaring till att fler utländska elever väljer att plugga i Gränna är det svaga kronan. Tappet har gjort att det är relativt billigt för elever att plugga i Sverige.

-Redan innan var det billigt att utbilda sig i Sverige och nu har det blivit ännu billigare, säger Mats Almlöw.

Sara Müller och Anna Külsheimer har båda svenska föräldrar men är födda i Tyskland och har valt att gå på Grenna riksinternat.

-Vi är många på skolan som talar tyska och ekonomisk är det bra att studera här, säger de till Nyheterna.