länet

Var tredje kör för fort

De flesta olyckor i länet sker på E4 genom Jönköping. Och det är oftast hastigheten som är boven.

Nästan var tredje bil kör för fort på motorvägen genom Jönköping. Det visar den mätning som trafiksäkerhetsorganisationen NTF gjorde förra helgen.

Bilden förstärks också av polisens senaste hastighetsmätning på E4:an genom Jönköping. På två dagar rapporterades 160 bilister för fortkörning.

Varje dag inträffar olyckor på de 13 milen motorväg som finns i Jönköpings län, de flesta inträffar i Jönköping.

Oftast beror olyckorna på just hög hastighet, i kombination med för korta avstånd.

Just nu pågår ett arbete för att få ner hastigheterna, polisen hoppas till exempel få till digitala hastighetstavlor där hastighetsbegränsningen kan anpassas utifrån trafikflöde och väderlek.