Stor ökning av arbetsplatsolyckor

Förra året inträffade det 1326 olyckor på olika arbetsplatser i länet som var så allvarliga att anställda eller egenföretagare behövde sjukskrivas. Och det är mer än 100 fler än året innan.

Dessutom anmäldes över 1500 olyckor som inte ledde till sjukskrivning.

Klart flest olyckor sker inom tillverkningsindustrin, efter det inom sjukvården och det sociala arbetet.

Tre dödsfall har rapporterats från olika arbetsplatsolyckor i länet förra året.