Färre sjukskriver sig

Sjukskrivningarna har gått ner rejält i landet sedan försäkringskassan skärpte reglerna och skapade ett gemensamt förhållningssätt till sjukskrivningar.

Det visar försäkringskassans första utvärdering av hur det så kallade försäkrings-medicinska beslutsstödet påverkat sjukskrivningarna.

Vårt län tillhör dom län som haft minst minskning av sjukskrivningarna nu men det kan bero på att vi redan tidigare hade låga sjukskrivningssiffror jämfört med övriga Sverige.