Långdragen tvist om bro löst

Mullsjö kommun och byggföretaget AMA AB har nått förlikning i en konflikt om en gång- och cykelbro över järnvägen i Mullsjö.

Det gör att skattebetalarna i Mullsjö kommer undan 1,5 miljoner kronor billigare.

Kommunen stämdes på flera miljoner av byggföretaget efter att de byggt en en gång- och cykelbro över järnvägen för fyra år sedan.

Mullsjö kommun menade att arbetet tog längre tid än vad som utlovats - och därför inte ville betala för jobbet.

Nu har de båda förlikats och Mullsjö kommun ska betala företaget 2 miljoner i stället för 3,5 som de hade begärt.