värnamo

Unikt projekt ska skydda skog

Bolaskogen mitt inne bland bostäderna på Gröndal i Värnamo är nu en del av ett unikt forskningsprojekt. Tanken är att genom ett treårigt samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp och Värnamo kommun så ska Bolaskogen bevaras som ett naturområde bredvid, skola, förskola, äldreboende och ändå ge plats för många nya bostadshus.

 Linus Enochsson studerar till landskapsarkitekt på Alnarp:

- Det här är ett unikt projekt, att man sitter ner en längre period och försöker nå fram till de bästa lösningarna, säger han.

På fyra platser i Sverige pågår samarbetsprojekt mellan kommuner och Alnarp. I Småland är Värnamo den enda platsen där det här nytänkandet testas inför bostadsbyggande som ett forskningsprojekt. Bolaskogen är ett 10 hektar stort skogsområde, en stadsdelspark, helt omringat av bostäder, skola, förskola och äldreboende. Skogen sargades svårt av stormen Gudrun. De stora träden låg som plockepinn.

För kommunstyrelsens centerpartistiske ordförande Hans-Göran Johansson är samarbetet med Alnarp ett sätt att bygga rätt och ta vara på de naturvärden som finns för det är mycket byggnation på gång i Bolaskogen:

- Boende i det området har varit ganska negativa. Därför är det viktigt med sakkunnig information.

Karin Malmsten
karin.malmsten@sr.se