ordförande kommenterar

"Har fullt förtroende för cheferna"

Ordförande för Höglandets Räddningstjänstförbund, Berith Gustafsson, kommenterar nu den misstroendeförklaring som brandmän lämnat in mot ledningen.

Cirka 50 brandmän anställda hos höglandets räddningstjänstförbund har skrivit under en misstroendeförklaring mot ledningen för förbundet.

Brandmännen hävdar att det i flera år varit en så bristfällig kommunikation att det inte gått att uppnå dialog och att de upplever en brist på respekt och lyhördhet från ledningen.

Men förbundets politiska ordförande Berith Gustafsson känner inte igen beskrivningen och menar i stället att det handlar om missnöje över politikernas senaste beslut till förändringar. Beslut som ska innebära mindre resurser till insatsstyrkorna nätter och helger och i stället mer satsning på förebyggande arbete:

- Min spontana reaktion är att skrivelsen är en reaktion på ett enhälligt beslut som är fattats i direktionen. Jag står fast vid det beslutet som vi har fattat. Jag har fullt förtroende för ledningen, säger Berith Gustafsson.

David Spånberger
david.spanberger.sr.se