Vetlanda

Socialen erkänner brister

En familj i Vetlanda kommun fick inte reda på att utredningen kring dom hade lagts ner, beskedet dröjde över ett halvår. Socialnämnden i Vetlanda erkänner nu att man gjort fel.

Det är Justitieombudsmannen som just nu utreder socialförvaltningen efter en anmälan från föräldrarna i fråga.

Socialnämnden i Vetlanda förklarar sig i svaret till JO med att det varit hög arbetsbelastning, sjukskrivning och nyrekryterade handläggare.