Vårdcentraler saknar psykologer

Bara två av trettiotvå vårdcentraler i Jönköpings län har en psykolog. Det visar en kartläggning som Psykologförbundet har gjort.

I riket som helhet saknar 7 av 10 vårdcentraler psykolog och i Jönköpings län är det alltså fler än 9 av 10.

Psykologförbundet tycker att statistiken är oroande med tanke på att 70 procent av personer med depression vänder sig till primärvården, det vill säga till vårdcentralerna.

Förbundet påpekar också att Socialstyrelsen i sina riktlinjer förordar psykologisk behandling vid ångest och depression.