Socialstyrelsen riktar kritik mot jourcentral

Jourcentralen i Jönköping får nu bakläxa av socialstyrelsen, som konstaterat att det finns brister i säkerheten för patienterna som får telefonrådgivning.

Efter att ha granskat verksamheten så säger socialstyrelsen att det är problematiskt att hela 66 sjuksköterskor från olika vårdcentraler i Jönköping jobbar på jourcentralen under helgerna.

Jourcentralen måste nu förbättra patientsäkerheten med en rad åtgärder - bland annat ska dom sätta upp tydliga mål för verksamheten och se till att det finns tydliga rutiner.