värnamo

Mindre service på äldreboenden

Värnamo kommun måste spara inom äldreomsorgen.  Det vill man göra genom att minska servicen till de äldre med 20 minuter per dag.

Upp till 40 personer kan bli utan jobb efter en omorganisation. Då har ändå 12 personer redan nappat på kommunens erbjudande om tidigare pension.

Neddragningarna ska man klara av genom att bland annat minska servicetiden för de äldre. Det innebär att tiden för service till varje person som bor i en lägenhet i särskilt boende sjunker med i snitt 20 minuter per dag.

Idag är arbetstiden runt tre och en halv timmar per dag till varje person.

Minskningen av tiden som varje boende ska få hjälp är ett förslag som ska upp för beslut i omsorgsnämnden nästa vecka.

Den nödvändiga servicen anser omsorgsnämnden kommer fortfarande finnas kvar även efter besparingarna.