Länsstyrelsen kritisk till kommuner som bryter mot lagen

Nu kommer kritik från länsstyrelsen för flera kommuner i länet inte ger utsatta barn hjälp i tid. Fyra månader efter att anmälan är gjord ska en utredning påbörjas, men det klarar inte alla kommuner. Nu kräver länsstyrelsen att det här rättas till snabbt.

– Man kan inte fortsätta ha de här problemen, det är ju reglerat i lag säger Per Håkan Nordström som är socialkonsulent på Länsstyrelsen i Jönköping.

Trots att flera kommuner visade sig ha för lång handläggningstid för barn som far illa redan vid en barnavårdsutredning som genomfördes 2006 så finns problemen fortfarande kvar.

– Det här med barn och ungdom och barn som far illa är ju väldigt viktiga frågor, säger Per Håkan Nordström.

Länsstyrelsen kommer att följa upp kommunerna mycket noggrant sedan det uppdagats att flera kommuner i länet bryter mot lagen när det gäller handläggningstiden för utsatta barn. Fortfarande finns det kommuner utöver Jönköping som har problem att klara lagens tidsgränser men värst är det ändå i Jönköping. Hög personalomsättning och fler anmälningar ifjol än tidigare har medfört en hård arbetsbelastning på socialförvaltningen. Det har gjort att man helt enkelt inte har hunnit med och trots att man stängde tre barn- och ungdomssektionsskontor i början av året i Jönköping finns problemen kvar. I september ska Länsstyrelsen återkomma till Socialnämnden i Jönköpings kommun för en ny uppföljning.

– Vi har ingen möjlighet att bötfälla men jag tror inte att kommunerna vill stå vid skampålen säger Per Håkan Nordström på länsstyrelsen.