Krisen tvingar länsbor från sitt hem

Allt fler hus säljs på exekutiv auktion på grund av den ekonomiska krisen och Jönköping är ett av de län där flest personer tvingats flytta från sina hem. Av de totalt 187 hus som sålts på exekutiv auktion hittills i år har 28, alltså nästan var sjunde, sålts i Jönköpings län.

Annika Norman jobbar på Kronofogdens försäljningsenhet i Skövde, som sköter dom exekutiva auktionerna i länet, och enligt henne är det tydligt att allt fler har problem med att betala sina skulder.

- Nu ser vi att lågkonjunkturen satt spår bland befolkningen. Ekonomin är hårt ansträngd och vi får in allt fler ansökningar om betalningsföreläggande. Det man klarade förut klarar man inte längre på ett enkelt sätt och följden av det är att ärendet går vidare till kronofogden för indrivning, säger Annika Norman.

Förra våren såldes fyra hus på exekutiv auktion i Jönköpings län. I år är den siffran sju gånger högre. Inte mindre än 28 hus har gått under klubban hos Kronofogden i vår. En orsak till ökningen är att man nu från Kronofogdens sida försöker jobba av ett antal ärenden som legat kvar sen förra året, men det är framförallt de kärvare tiderna som gör sig påminda.

Bengt Ekö, kronofogde i Jönköping, kan nämna flera orsaker till varför människor inte klarar av den ekonomiska situationen.

- Ibland händer det att man köpt en för dyr fastighet. Det är vanligt att man drabbas av skilsmässa, arbetslöshet eller sjukdom, säger Bengt Ekö.

I och med att det är först nu som många varsel börjar falla ut och arbetslösheten beräknas stiga tror man från Kronofogdens sida att antalet fastighetsauktioner kommer fortsätta att öka.

- Det känns som detta bara är början. Det kommer en fortsatt stark ökning, säger Annika Norman på Kronofogden.

Håkan Montelius
håkan.montelius@sr.se