jönköpings län

Fel patient fick cancerbehandling

En 71-årig man fick strålbehandling som han inte skulle ha, på grund av bristande identitetskontroll.

Detta enligt en Lex Maria-anmälan från Jönköpings sjukvårdsområde.

Enligt en sjukhusfysiker var dosen försumbar.

Den felaktiga strålbehandlingen inträffade i maj.