jönköping

Jämställda löner kostar miljoner

Löneskillnaderna mellan män och kvinnor som arbetar vid Jönköpings kommun har varit så stora att Jönköpings kommun hittills tvingats lägga 43 miljoner kronor för att jämna ut dom.

Sedan 2004 har kommunen gjort en massiv satsning för att jämna ut lönerna och det har främst gynnat kvinnliga chefer och kvinnor inom vård och omsorg, berättar personalchef Lennart Fransson:

- Vi har haft osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män, som beror på könet. Under de här åren har det blivit en lönesatsning på drygt 40 miljoner kronor.

En lönekartläggning i Jönköpings kommun visade att det fanns kvinnor i alla förvaltningar som hade en lägre lön än männen, trots att de utförde samma jobb. Sedan 2004 har politikerna avsatt pengar för att jämna ut skillnaderna.

Utöver lönepotterna har man till och med i år tvingats avsätta över 43 miljoner kronor.

Främst är det kvinnliga enhetschefer, men också måltidspersonal, förskollärare, behandlingsassistenter och vårdare som fått extra i lönekuvertet.

Men hur kunde det då bli sådana stora löneskillnader? Personalchef Lennart Fransson tror det beror på gamla föreställningar:

- Det är nog gamla traditioner som lever krav.

En kartläggning som gjorts visar att Jönköpings kommun inte lever upp till alla krav när det gäller jämställdhet just nu. Så, efter löneöversynen går nu Jönköpings kommun vidare för att bli en mer jämställd kommun. En särskild jämställdhetskommitté bland annat beslutat att kartlägga jämställdheten i hela kommunen och ta fram statistik ner på förvaltningsnivå.

Det innebär att många tusen anställda nu ska få en mer jämställd arbetsplats och lönerna ska man fortsätta ha koll på.

Peter Jernberg
peter.jernberg@sr.se