länet

Spola kröken vid vägkanten

Sedan 2002 erbjuds misstänkta rattfyllerister i Jönköpings län samtal och behandling efter att de har stoppats av polisen - redan vid vägkanten. Hittills har 102 personer tackat ja och påbörjat behandling.

Grundtanken är att rattfyllerister snabbt ska få möjlighet till vård. Redan vid vägkanten ska den som misstänks för rattfylleri erbjudas kontakt med socialtjänsten inom 24 timmar.

Lisbeth Brinkefors på Vägverket är projektledare för det som kallas Snabba Ryck:

- Det är en viktig del i arbetet som Vägverket bedriver för att minska antalet döda och skadade i trafiken, säger hon till Nyheterna.

Snabba Ryck Jönköping bygger på SMADIT, Samverkan Mot Alkohol och Droger i Trafiken, där man erbjuder en förare som åker fast för rattfylleri ett samtal med beroendevården inom 24 timmar.

Syftet är att minska påverkade förare i trafiken genom minskat antal återfall men också att öka möjligheten för dom förare som är alkohol eller drogberoende att ta itu med sina problem så snabbt som möjligt.

I april 2002 började arbetet med Snabba Ryck Jönköping och hittills har 743 personer erbjudits samtal med socialtjänsten eller beroendevården.

206 av dessa har tackat ja och 102 personer har påbörjat behandling för att ta itu med sina problem.

Lisbet Brinkefors på Vägverket Region Sydöst tycker att det är ett bra resultat:

- Vi har en nationell målsättning att tio procent ska tacka ja till behandling. Och Jönköpings län ligger lite över det, 14 procent har tackat ja.

Kjell Ahlkvist
kjell.ahlkvist@sr.se