Byggde maskinhall på olaglig grund

En kvinna som inte tagit bort en husgrund vid ett strandskyddat område i Gislaveds komun hotas av böter på 30 000 kronor.

Hösten 2008 beslutade Miljööverdomstolen att hon var tvungen att ta bort husgrunden - men istället har hon byggt en maskinhall på platsen.

Länsstyrelsen vill nu att Miljödomstolen beslutar om vite på 30 000 kronor.