länet

Nya nedskärningar på Lokalmedia

Fyra journalisttjänster ska bort på tidningskoncernen Lokalmedia Nu, som ger ut Jönköping Nu, Höglandet Nu och Finnveden Nu. Det innebär att nästan hälften av koncernens journalister försvinner.

Det skriver journalistfackets tidning Journalisten.

Koncernen har i dag tio journalisttjänster, varav tre redigerartjänster. Nedskärningarna innebär nästan en halvering av journaliststyrkan.

"Sammanfattningsvis: det här är för jävligt. Arbetsbelastningen är redan hög och kommer att bli än högre" säger Monica Karlsson, journalistklubbens ordförande till tidningen Journalisten.

Lokalmedia Nu har tidigare gjort omfattande nedskärningar, på grund av den ansträngda ekonomin. I november förra året lades Borås Nu ned.

Läs mer: