Jönköping växer som logistikcentrum

Jönköping har förstärkt sina positioner som logistikcentrum under 2000-talet. Sedan 2002 har ingen annan kommun i hela landet fått så många nya större logistikanläggningar som Jönköpings kommun.

Enligt tidningen Logistik i dag, har 324 000 kvadratmeter nya anläggningar för lager och frakt byggts i kommunen sedan 2002.

Det är något mer än tvåan Mälardalen och betydligt mer än både Stockholm och Göteborg.

Logistikföretaget ProLogis har bidragit till Jönköpings expansion mycket tack vare sin anläggning på 85 000 kvadratmeter.