Nässjö

Nässjöbor sågar kommunen

Mest missnöjda är Nässjöborna med bostäder, arbetstillfällen och trygghet, var fjärde Nässjöbo avråder till och med vänner och bekanta att bosätta sig i kommunen.

Nässjöborna sågar sin egen hemkommun.

Var fjärde Nässjöbo avråder till och med vänner och bekanta att flytta till kommunen, det visar en undersökning genom Statistiska centralbyrån som Nässjö kommun gjort.

Jämfört med andra kommuner får Nässjö lågt betyg på nästan alla punkter. Medel blev 6,2 på en tiogradig skala.

Mest missnöjda verkar Nässjöborna vara med bostäder, arbetstillfällen och tryggheten.

Däremot är invånarna nöjda med utbildningsmöjligheterna och sin räddningstjänst.