tenhult

Ungdomar vill inte ha naturreservat

Ett antal ungdomar i Tenhult motsätter sig nu Länsstyrelsens förslag på att göra Uva-berget till naturreservat.

I ett brev som man sammanställt undrar man vad förslaget kommer att innebära för ungdomarna.

Ett naturreservat har en massa regler menar ungdomarna och det kommer att inskränka deras möjligheter till att vistas där.

I vanliga brukar man kunna grilla, tälta och göra andra aktiviteter på berget, vilket blir svårt att fortsätta med om det blir ett naturreservat.

Ungdomarna är nu oroade över vart man ska ta vägen istället och vill att länsstyrelsen tar sig en funderare på vad som är viktigast, friluftsvärdet och sociala värden eller naturvärdet i området.