Godstransporter ska bli miljövänliga

Vägverket, Banverket, länsstyrelserna och regionförbunden ställer upp med 1,8 miljoner kronor för miljövänligare godstransporter genom Småland.

Dessutom finansieras det hela av en dryg miljon EU-pengar.

Syftet med projektet är att stimulera transportsektorn till att välja mer miljövänliga transporter.