länet

Pengar för att utveckla äldrevården

Länets kommuner får nästan 36 miljoner kronor av regeringen i år för att utveckla vården av de äldre. Pengarna ska öka kvaliteten i vården och omsorgen om äldre personer.

Det är det så kallade stimulansbidraget som nu ska betalas ut. Det är ett bidrag främst till kommuner, men också till landsting. Jönköpings läns kommuner får alltså 36 miljoner kronor av totalt 1,36 miljarder, som betalas ut till kommuner och landsting i hela landet.

Mest pengar i länet får Jönköpings kommun, drygt 12,5 miljoner medan Mullsjö får nöja sig med en halv miljon. Dessutom får landstinget 14,1 miljoner i bidrag för att utveckla vård och omsorg av äldre personer.