EU-ministermötet

Vi ska lära oss att nysa i armvecket

Folkhälsominister Maria Larsson har förhoppningar på EU:s ministermötet i Jönköping. Och de handlar i första hand om hur man ska möta den nya influensan - pandemin, som i början kallades svininfluensa.

Länderna i EU ska jobba tillsammans för att ta hand om den nya influensan och en gemensam strategi ska vara klar i oktober i år. Det är folkhälsominister Maria Larssons förhoppning efter ministermötets första dag. Det är ju ett möte där EU:s folkhälsoministrar träffas.

Maria Larsson är en av värdarna för mötet och hon anser att det största problemet, när det gäller vaccination mot den nya influensan, är att de olika EU-länderna har olika mycket vaccin.

Maria Larsson hoppas också att man ska kunna samarbeta gemensamt med information till medborgarna i EU-länderna. Vi ska bland annat lära oss att stanna hemma från jobbet när vi är sjuka och så ska vi lära oss att nysa i armvecket, tycker Maria Larsson.