Nässjö

Krematorium tas ur bruk

Efter en explosion i kremeringsugnen på Nässjö krematorium, så kommer nu det gamla uttjänta krematoriet sannolikt läggas ner tidigare än beräknat.

Krematoriet hade fått dispans för fortsatt verksamhet och ugnen fick en liten upprustning. Det verkar som att det var de nya plattorna i ugnens botten som ställde till det.

I en rökgasexplosion smällde de upp och gjorde hål i ugnens tak. Nu görs en utredning kring vad som egentligen  hände och sedan ska kyrkofullmäktige fatta ett snabbt beslut kring vad som ska hända med krematorieverksamheten i Nässjö i framtiden.