länet

Fördubbling av konkurser i länet

Antalet konkurser i Jönköpings län mer än fördubblades under det första halvåret 2009. Totalt försattes 143 företag i länet i konkurs, vilket kan jämföras med 63 företag under samma period i fjol.

Den dystra trenden höll i sig även under juni månad, då betydligt fler företag än juni förra året gick i konkurs.

Även i övriga landet ökar antalet konkurser på grund av de sämre ekonomiska tiderna, det visar siffror från kreditupplysningsföretaget UC.