lekeryd

Badförbudet upphävt

Det har varit badförbud ett par dagar vid Uddebobadet i Lekeryd, men nu går det att bada där igen, enligt Jönköpings kommun.

Miljökontorets inspektioner visade att det inte fanns några giftiga ämnen i vattnet, även om man inte kan utesluta att det kan ha runnit ut gödselvatten i sjön.

Det var i fredags som några badgäster uppmärksammade en mystisk hinna på vattenytan.