eu:s ministermöte

Europas unga dricker allt mer alkohol

Mängddrickandet bland ungdomar har ökat i Europa de senaste åren. Det visar en omfattande undersökning, sammanställd av Centralförbundet för Alkohol och Narkotikaupplysning, CAN.  Och det ökande drickandet skylls bland annat på en ny typ av marknadsföring.

Undersökningen presenterades idag för EU:s hälsoministrar vid det pågående ministermötet i Jönköping. Och den visar att allt fler av Europas unga dricker stora mängder alkohol regelbundet. Det visar undersökningen som gjorts bland ett par tusen 15- och 16-åringar i varje land. I genomsnitt svarar 46% av pojkarna och 35% av flickorna att de druckit mer än fem drinkar vid minst ett tillfälle den senaste månaderna. En ökning med ungefär fem procenteneheter på tolv år

Och det är i gamla Östeuropa och kring medelhavet som den stora ökningen har skett. Även om forskarna är försiktiga med slutsatserna.

Den svenska regeringen har som mål att under ordförandeskapet få fart på alkholholdiskussionen, något som ju tidigare visat sig vara svårt med tanke på de olika medlemsländernas intressen och inställning till exempelvis skatter som vapen.

Undersökningen diskuterades nu ändå på förmiddan bland hälsoministrarna, som en förberedelse till ett expertmöte i september.

En av frågorna är vad som kan göras åt marknadsföringen av alkohol riktad till unga, som anses blivit mer aggressiv genom t ex internet.