högskolan

Ork och tid - viktigt för kvinnohälsa

Kvinnors hälsa blir bättre av ett balanserat och meningsfullt liv, medan det viktigaste för männens hälsa är att kunna möta arbetslivets krav. Det visar en nyligen genomförd studie från Hälsohögskolan i Jönköping.

Om kvinnor ska ha en balanserad och hälsosam arbetsnärvaro krävs att de upplever att de orkar och hinner med både arbetet, samt hem- och familjesysslorna. För männen kan en balanserad och hälsosam arbetsnärvaro ha att göra med att de inte upplever arbetsstress.