sävsjö

Långsam utredning av barn som far illa

Sävsjö kommun får kritik för att socialtjänsten inte utreder anmälningar om att barn far illa tillräckligt fort.

Länsstyrelsen har granskat 20 anmälningar och kommunen valde att starta utredningar på sex av anmälningarna. För de 14 som inte utreddes tycker länsstyrelsen att motiveringarna till varför man inte startade en utredning ofta var diffusa eller saknades.

Bland annat motiverade Sävsjös socialtjänst en anmälan, som de inte utredde, att pojken som anmälan rörde inte ville att man skulle göra det.

Så får det inte gå till, tycker länsstyrelsen och riktar alltså kritik mot Sävsjös socialtjänst.