Blåbärsprognosen lovar gott...

Årets blåbärsskörd väntas bli mycket god - den bästa på många år sett till hela landet och kanske mätbar med toppåret 2007 i Götaland och Norrland.

Till skillnad från förra året kom frostnätterna sent i år, när blomningen redan var över och blåbärskarten tål frosten bra.

Det är Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) med Asa försökspark utanför Växjö, som står för blåbärsprognosen.