Huskvarna

Företag sänker lön och kortar arbetstid

Trots flera varsel, så kommer ännu ett tungt besked för de anställda på VSM group i Huskvarna.

Efter semestern kommer de som fortfarande har jobbet kvar att få gå ner i lön, enligt en överenskommelse med facket If Metall.

– Sänka löner är ju inget som känns bra. Det är ju aldrig roligt med negativa förhandlingar, säger Bengt Landström, vice ordförande för IF Metall på företaget.

Precis före semestern kom facket överens med arbetsgivaren om sänkt lön och kortad arbetstid från augusti och året ut. Under den tiden får företaget inte varsla några anställda, då faller avtalet.

Så gott som alla fackets medlemmar röstade för sänkt lön kortad arbetstid. Efter en lång tids nedgång handlar det enligt Bengt Landström om att rädda de jobb som finns kvar.

Rebecka Montelius
rebecka.montelius@sr.se