Vetlanda

Företag får betala för ojämnt golv

En byggfirma i Vetlanda ska betala 75 000 kronor till en kund som kompensation för att företaget lagt ett golv, som kunden inte var nöjd med.

Det har Allmänna reklamationsnämnden, ARN, beslutat att rekommendera företaget.

Bland annat handlar det om att golvets lutning var fel och att det var ojämnt.

ARN:s beslut är endast rekommendationer, men följs i de flesta fall.