jönköping

Nedåt för Jönköpings flygplats

Under juni månad minskade antalet passagerare på Jönköpings Flygplats med sju procent jämfört med juni 2008.

Även antalet landningar minskade med sju procent, det visar statistik från Luftfartsverket.

Minskningen i Jönköping är något mindre än i riket i övrigt, där antalet passagerare minskade med i genomsnitt elva procent.

Senare idag, onsdag, så kommer Jönköpings kommun att underteckna det formella avtalet för övertagandet av flygplatsen.