jönköping

Tufft för kommunen driva flygplats

I dag skrevs avtal mellan Jönköpings kommun och Luftfartsverket. Jönköpings kommun tar alltså över flygplatsen från den 1 december. Men frågan är hur kommunen ska få ekonomin att gå ihop.

Flygandet på Jönköpings flygplats har ju minskat och prognoser tyder på att kommunen kommer att ha ett underskott på 10 miljoner kronor varje år, om trafiken fortsätter i samma takt.

-Det kommer att bli tufft för kommunen, säger Lars Rekke, generaldirektör för Luftfartsverket, som idag högtidligt lämnade över flygplatsen till kommunen.

Ett bolag ska bildas för att sköta driften av flygplatsen och där för kommunen samtal med flera olika intressenter i näringslivet .

Luftfartsverket ger Jönköpings kommun totalt 36,2 miljoner kronor för att kunna hantera övertagandet, pengarna ska framförallt täcka nödvändiga flygsäkerhetsinvesteringar och miljöåtgärder.

Förra året minskade antalet resenärer på Jönköpings flygplats med nästan 30% och under förra månaden fortsatte resandet att minska med ytterligare 7%. En utveckling som kan ge Jönköpings kommun ekonomiska underskott på 10 miljoner kronor.

Och den svåraste utmaningen för kommunen kan komma att bli om bullernivåerna skulle bli för höga, något som kommunstyrelsens ordförande, kristdemokraten Acko Ankarberg Johansson intygar... )