Värnamo

Flyt med flytvästar i Värnamo

Gratis utlåning av flytvästar till behövande människor blev framgångsrikt för räddningstjänsten i Värnamo. Totalt har man drygt 80 flytvästar för utlåning. Och dessa lånades ut vid 176 tillfällen under juni månad.  På räddningstjänsten är man glad över att den här möjligheten har utnyttjats så mycket.