vården

Kritiseras för dåliga journaler

Två behandlingshem för missbrukare i länet får kritik för dålig journalhantering. Detta sedan länsstyrelsen gjort en inspektion. På ett av hemmen hade en vårdplan för en intagen person upprättats först fyra år efter det att personen kommit till hemmet.

Ett behandlingshem utanför Nässjö har för dåliga journaler över de intagna. Den bedömningen gör länsstyrelsen efter en inspektion och riktar nu kritik mot hemmet. Länsstyrelsen menar att behandlingshemmet bryter mot lagen eftersom journalerna är så bristfälliga. I ett fall hade en vårdplan gjorts först fyra år efter personen blivit intagen på hemmet och i ett annat fall hade det dröjt tre månader.

Länsstyrelsen är också kritisk till att personalbemanningen på hemmet är för låg för att garantera säkerhet och kvalitet. Dessutom ansågs hemmet använda sig för mycket av timvikarier på det ordinarie schemat.

Ett behandlingshem i Tranås kommun har också brister i just journalhanteringen, enligt länsstyrelsens bedömning. Bland annat så saknas det individuella mål för de intagna i journalerna.

Nu har båda behandlingshemmen fram till sista september på sig att rätta till felen.