Lönsamt trendbrott för skogsägare

Allt mer av den svenska skogen blir nu energi och uppvärmning istället för pappersmassa. För första gången är det nu mer lönsamt för skogsägarna att sälja sin skog till bioenergi istället för till papperstillverkare.

Detta eftersom energiföretagen ofta betalar bättre för virket än vad papperstillverkarna gör, konstaterar Lennart Jansson, produktionsledare vid Skogssällskapet i Jönköping.

Anledningen till att många markägare väljer att sälja skog till värmeverk i stället för till skogsföretag är att det är mer lönsamt. Man får ut tre till fyra procent mer i volym av virket, eftersom värmeverken använder alla delar av virket som de köper. Medan tillverkare av pappersmassa kasserar toppar och grenar, som inte går att använda för tillverkning.

Uppvärmning av hus med så kallad bränslepellets har blivit allt vanligare. Det är ett biobränsle som framställs av torkade sågspån.

Pellets har en låg fukthalt och ett högt energiinnehåll jämfört med andra oförädlade biobränslen som t ex brännved. Detta gör dem mer lönsamma att transportera och enklare att använda som bränsle i till exempel en pelletsbrännare eller en kamin.

Lennart Jansson på Skogssällskapet tror att lågkonjunkturen kan spela en viss roll i skogsindustrins förändring