Länet

Vill ha snabbare anmälningar

Sjukvården och kommunerna måste bli snabbare på att anmäla allvarliga händelser enligt Lex-Maria. Det kräver Socialstyrelsen.

Anmälningarna tar allt längre tid och det innebär att fler patienter riskerar att drabbas av samma sak menar Åsa Blennborn på socialstyrelsens tillsynsenhet i Jönköping.

Varje misstag eller olycka inom vården ska enligt lagen anmälas inom två månader till Socialstyrelsen som sen utreder om det finns rutiner eller annat som måste förbättras. Men den tiden blir det allt ovanligare att vården håller.

Kräver bättring
Förra året dröjde nästan hälften av anmälningarna mer än fyra månader, och det finns exempel på upp mot närmare ett år. I ett brev till kommunerna och landstingen kräver socialstyrelsen därför en skärpning.

Förutom att patienter riskerar drabbas under tiden, så kan också utredningarna bli sämre.

– Ofta vill vi ju veta hur personalen upplevt händelsen. Om det då gått lång tid börjar de inblandade glömma hur det gick till, säger Åsa Blennborn.

Tog tio månader
Från landstingen hävdar man att orsaken till att allt fler anmälningar drar ut på tiden är att man både blivit bättre på att upptäcka misstag och att de interna utredningarna är mer omfattande.

Sjukhuset i Eksjö är ett exempel som fått kritik från Socialstyrelsen. Ett självmord på psykiatriska kliniken förra sommaren anmäldes inte förrän i maj i år, nästan tio månader senare.

Karsten Offenbartl är nytillträdd Lex Maria-ansvarig, och har svårt att svara på varför det tog så lång tid, men medger att det är alldeles för länge.

– Det går säkert att få ner tiden. Om Socialstyrelsen säger att det ska göras inom två månader så får det bli så.

Daniel Rundqvist
daniel.rundqvist@sr.se