Många ringer fel till SOS-alarm

Över sextio procent av alla samtal till SOS- alarm i landet är felringningar eller samtal som inte är av akut karaktär.

Den främsta orsaken till problemet är okunskap om i vilka ärenden man ska ringa 112.

Många gånger ringer personer till SOS felaktigt när de t ex ska anmäla brott som inte är akuta. Mats Laurenz är platschef på SOS-alarm i Jönköping.

– En av de vanligaste är att folk ringer SOS-alarm istället för till polisen, säger Mats Laurentz.

SOS-alarm vill inte avråda människor från att ringa 112, men samtidigt skulle man gärna se en ökad kunskap bland allmänheten om vart man ska ringa i krissituationer. För att förebygga problem med felringningar, har man på SOS-alarm under flera år jobbat förebyggande i länet med att undervisa barn och skolungdomar i hur och när man ska ringa 112. Trots att SOS-alarm alltså tar emot nästan 6000 felringningar per dag har satsningarna mot barn och unga gett goda resultat.

– Okynnessamtalen har halverats på en sexårsperiod, säger Mats Laurentz.

Det finns också ett motsatt problem på SOS-alarm. Det gäller äldre människor som ofta undviker att ringa 112. Under våren har därför SOS alarm skapat ett samarbete med landets pensionärsorganisationer. Med hopp om att sprida kunskap bland äldre personer om hur viktigt det är att direkt ringa 112 vid akut sjukdom.