Fler kvinnor ska bli brandmän

Fyrtio procent av de brandmän som anställs ska, år 2014, vara kvinnor. Det är ett av målen i det nya handlingsprogram som Myndigheten för samhällskydd och beredskap tagit fram.

Det är MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap som har tagit fram detta målet i sitt nya handlingsprogram. I dag finns det närmare 5200 heltidsanställda brandmän i Sverige och av dom så är 76 kvinnor. Men nu ska alltså brandman bli ett mer jämställt yrke.

Enhetschef vid MSB Håkan Axelsson tycker att målet är möjligt,

– Möjligt är det men det finns en hel del att jobba med, säger Håkan Axelsson som är enhetschef vid MSB. Det har gjorts alldeles för lite tillbaka i tiden.

Gitte Ringberg är deltidsbrandman i Ryd och hon tycker att det är bra med både män och kvinnor.

– Det måste ställas samma krav på kvinnor som män men det är en tillgång att vara blandat. Det blir ett annat klimat, säger Gitte Ringberg.