Skärpt kontroll av tjuvfiske

Länsstyrelsen kommer nu att avsevärt skärpa kontrollen av kräftfisket i Vättern.

Runt 20 yrkesfiskare runt sjön får sina huvudsakliga inkomster från just kräftfisket och för dem har tjuvfisket blivit ett problem.

- Exakt hur stort tjuvfisket är vet man inte, men det är för mycket, så mycket vet vi, säger Per-Erik Larson, länsfiskekonsulent på länsstyrelsen i Östergötland till SR Skaraborg.

Kräftorna i Vättern kallas ibland Vätterns svarta guld. Ett 20-tal yrkesfiskare runt sjön får sina huvudsakliga inkomster från just kräftfisket. Men det stora värdet på kräftorna lockar också tjuvfiskare. Signalkräftorna från Vättern kan kosta 110 till 120 kronor kilot på svarta marknaden.

Ett vanligt tillvägagångssätt är att burar vittjas eller stjäls från yrkesfiskare och privatpersoner som fiskar lagligt.

Sedan flera år tillbaka har vem som helst möjlighet att fiska kräftor i Vättern på allmänt vatten under en begränsad tid. Och tjuvfiskarna är mest i farten under den period allmänheten tillåts fiska.

Med ökad tillsyn ska tjuvfisket av kräftor nu stoppas. Går inte det och problemet blir ohanterligt kan det i allra värsta fall leda till att Fiskeriverket drar in tillståndet för allmänt kräftfiske på Vättern.