vården

Vårdeleverna missar psykiatrin

Det är många som mår psykiskt dåligt och tendensen är att det är fler och fler som mår så. Men sjukvården står dåligt rustade att möta människor med psykiska problem.

Trots att den psykiska ohälsan alltså ökat kraftigt de senaste åren finns det alldeles för lite psykiatri i sjuksköterskeutbildningar. Det skriver Socialstyrelsen i en rapport där i princip alla läkar- och sjuksköterskeutbildningar kritiseras.

Adam Larsson Klasson läser till sjuksköterska i Jönköping och sommarjobbar på ett boende för personer med psykiatriska problem. Han tycker att utbildningen inte förbereder dem tillräckligt för att kunna möta patienter med sådana problem.

- Jag tycker det är alldeles för litet. Den psykiska ohälsan är så stor i samhället och nästan ingen del av vår utbildning innehåller psykiatri.

I dagens sjuksköterskeutbildning ska psykiatri vara integrerat i alla kurser och utöver det får studenterna ungefär 12 timmar teori kring ämnet. Men det är alldeles för få, menar alltså  Socialstyrelsen.

- Med tanke på att 40 procent av dem som söker vård i primärvården har någon form av psykosomatisk ohälsa, så är det naturligtvis för litet, säger Gerd Ahlström, vd för Hälsohögskolan i Jönköping.

Gerd Ahlström menar att det inte bara är viktigt att lägga in fler timmar teori om psykiatri, utan också att studenterna ska kunna få relevant praktik för att kunna tillgodogöra sig det de lärt sig. Men idag är det svårt för sjuksköterskestudenterna att få sådana platser, det är något som behöver förbättras, menar hon.

- Jag tror vi kommer utöka antalet timmar i teorin om det är så att vi också får bra praktiker, säger Gerd Ahlström.

Emma Svensson
emma.svensson@sr.se