Nödvändigt gymnasiesamarbete

Minskade elevkullar under åren som kommer gör att de kommunala gymasieskolorna måste börja samarbeta ännu bättre. För mindre gymnasier försvinner och klassrummen står halvfulla på de större om vi inte samarbetar, enligt gymnasichef Bernt Ralfnert i Värnamo.

Både på Höglandet och i Östbo-Västbo har man kommit långt för att samarbeta mellan gymnasierna.

På Höglandet är det Nässjö, Eksjö och Sävsjö, som bildar Höglandets gymnasieskola där skolorna skulle vara kvar, men med gemensam intagning och förvaltning.

Redan idag finns ett samråd mellan Gnosjö, Gislaved och Värnamo som innebär att om inte gymnasieprogrammet finns i hemorten, så är det fritt att söka i grannkommunen. Men nu är tanken att de tre gymnasierna ska samarbeta ännu mer och dela upp utbildningarna mellan sig, enligt gymnasiechef Klas Boberg i Gnosjö.

Och med färre elever blir det ännu viktigare att det blir hög kvalitet så alla elevers val kan tillgodoses.

Gymnasiecheferna i Värnamo, Gislaved och Gnosjö möts redan i augusti för att sedan komma med ett förslag till politikerna om hur de ska dela upp de olika gymnasieprogrammen mellan sig - inte minst inför gymnasiereformen 2011, då det blir nya program.