Jönköpings län

Äldreboende riskerar att bli tomma

Flera kommuner i länet står nu med tomma lägenheter i sina äldreboende sedan efterfrågan minskat kraftigt senaste tiden. Det visar en rundringning som Nyheterna gjort.

När de äldre i allt större utsträckning vill bo kvar hemma, så minskar trycket på äldreboendena och kommunerna måste nu göra sig av med de tomma lägenheterna.

-Vi har haft tomma lägenheter sedan ett år tillbaka, det här är en stadigvarande trend, säger Ingeborg Esping som är äldreomsorgschef i Jönköpings kommun.

Istället vill man stanna kvar i hemmet och få hjälp där.

Det har lett till att det står tomma lägenheter i kommunernas äldreboenden. I Värnamo har man haft lediga lägenheter hela tiden senaste året, i Nässjö har man stängt flera enheter för att lägenheter stått tomma, I Mullsjö finns platser lediga och i Vaggeryd har man också just nu lägenheter som ingen bor i. Undantaget tycks vara Eksjö där man nu har äldre som väntar på en plats.

Men generellt upplever kommunerna nu en fortsatt minskad efterfrågan på platser i äldreboendena, trots att de äldre blir allt fler. I Gnosjö har man tvingats slå igen lokaler som stått tomma, berättar verksamhetschef Susanne Hultkvist

Många äldreboenden görs nu om till korttidsboende, seniorboende eller demensavdelningar. I Jönköping ska till och med ett äldreboende läggas ned, för ingen kommun har råd att stå med tomma lokaler, säger Ingeborg Esping, äldreomsorgschef i Jönköping

Orsaken till att allt fler äldre vill bo hemma är att nya generationer ställer nya krav, men kommunerna har också bygt ut tjänsterna kring den som vill bo kvar hemma, eftersom det oftast blir billigare för kommunen.

I framtiden kommer många äldreboende istället att ersättas av seniorboenden och liknande där de äldre bor som i ett eget hem, kollektivt med andra jämnåriga och sedan får hjälp när de behöver.

Peter Jernberg
peter.jernberg@sr.se