anderstorp

Nya - tystare - regler för motorbana

Turerna har varit många och långa kring Anderstorps Motorbana. Och nu har länsstyrelsen sagt sitt om trafikbuller och motorsportverksamheten där.

Bland annat ska fordonen hädanefter ha ljuddämpare, som minst uppfyller kraven för rikstäckande mästerskapstävlingar. Det är bara vid internationella tävlingar som kravet på ljuddämpare tas bort.

Två helger i månaden ska också vara helt fria från motorsportverksamhet. Dessutom ska juli månad vara helt fri från motorsportverksamhet.

De här villkoren gäller omedelbart, även om de kan komma att överklagas.