Aneby

Moderat blev fall för kronofogden

Moderaternas ordförande i Aneby Inger Carlborg, som också sitter i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen, har stora ekonomiska problem. Så sent som för några veckor sedan beslutade Kronofogden om utmätning.

Inger Carlborg tänker dock inte sluta som politiker, så länge som hon har sina partikamraters stöd.

– Det är upp till mina partikollegor att bestämma det, säger hon.

Frågan är vad Anebyborna tycker om det faktum att en av deras förtroendevalda inte betalat sina räkningar. Inger Karlborg hoppas att de har förståelse.

– Det är vissa omständigheter som har gjort att jag har hamnat i det läget. Det är bara att beklaga och jag hoppas att de har lite överseende för att jag precis som alla andra kan hamna i det läget att jag får svårt att betala räkningar emellanåt, säger hon.

Sedan lång tid tillbaka har Inger Carlborg varit politisk aktiv för Moderaterna. Ett tungt politiskt ansvar vilar på hennes axlar eftersom hon sitter med i kommunstyrelsen i Aneby. Därmed tar hon många beslut, som påverkar Anebybornas vardag.

I 121 fall har hennes obetalda räkningar blivit fall för Kronofogden och så sent som i slutet på juni beslutade Kronofogden om utmätning för att de fodringsägare, som väntar på sina pengar ,ska få betalt.

Kommunstyrelsens ordförande i Aneby, centerpartisten Lars-Erik Fält, tycker att det är anmärkningsvärt hur Inger Carlborg skött sin ekonomi:

– Hon är ju som ledamot i kommunstyrelsen och arbetsutskottet med och beslutar om kommunens hela verksamhet. Det är ju mycket som berör invånarna och man förväntar sig att de ska rätta sig efter de beslut vi fattar. Så jag kan ju säga att det är ju ingen merit en sådan här sak, säger han.

Inger Carlborgs hushåll har också haft problem med att betala räkningarna till kommunen som hon själv är vald att styra. Enligt uppgift till Nyheterna ska hushållet haft stora problem med att betala vattenräkningen till kommunen. Något som Inger Carlborg dock inte vill kommentera.

Nyheterna har varit i kontakt med Moderaternas länsordförande Anders Carlgren, men han vill i nuläget inte uttala sig. Trots de stora privatekomiska problemen har Inger Carlborg alltså i nuläget inga planer på att avgå som moderatpolitiker.

– Man måste lära sig att skilja på olika saker. I detta fallet så är det ju kommunens ekonomi och inte min ekonomi. Jag kanske har svårt att styra min egen ekonomi, men ändå kunna sitta och ta beslut i de ekonomiska besluten, säger hon.

Kjell Ahlqvist
kjell.ahlqvist@sr.se