vården

Extra koll på folk i riskzonen

Nu kommer nya riktlinjer för hur den nya influensan ska hanteras.

Socialstyrelsen vill att sjukvården ska rikta in sig på provtagning, behandling och förebyggande åtgärder mot personer, som är i riskzonen för den nya influensan.

Till människor i riskzonen räknar Socialstyrelsen människor som har kroniska lung- eller hjärt- och kärlsjukdomar eller svårinställd diabetes, människor med nedsatt immunförsvar eller som har neuromuskulära sjukdomar, hiv, gravida kvinnor, barn under två år och barn med vissa kroniska sjukdomar och utvecklingsstörningar. 

Att ha särskild uppsikt över dem ingår i Socialstyrelsens plan för att minska effekterna av pandemin.