länet

Villapriserna i Jönköping ökar mest

Trots den ekonomiska oron stiger priserna på villor i Jönköpings län. Under årets andra kvartal steg priserna med fyra procent jämfört med första kvartalet i år. Det visar siffror från Statistiska Centralbyrån, SCB.

Prisökningen i Jönköpings län är därmed något högre än i övriga landet, där prisökningen var knappt tre procent.

När SCB jämför prisutvecklingen i landets 50 största kommuner utmärker sig Jönköpings kommun, där priserna steg med tolv procent under andra kvartalet jämfört med det första. Och det är den störtsa prisökningen bland landets större kommuner.