länet

Polis stöds ej vid kränkning i jobbet

Poliser i länet höjer nu sina röster och kräver bättre stöd när de blivit kränkta i jobbet.

Många poliser känner att de blivit kränkta i tjänsten, men de får ofta varken tillräcklig hjälp för att bearbeta det här, eller ekonomisk ersättning.

Nästan en fjärdedel av alla poliser i länet har fått beslut om ersättning för att de har blivit kränkta när de arbetar. Men ofta kan inte förövaren betala ut skadeståndet. Och när poliserna vänder sig till Brottsoffermyndigheten gör man där många gånger andra bedömningar än vad domstolen har gjort.

Så nu kräver polisförbundet i länet att samhället ska bli bättre på att backa upp kränkta poliser.